Firma Hemiko spol. s r. o. vznikla v roku 1992. Boli založené nové sesterské spoločnosti, medzi nimi reklamná agentúra BOX TV servis spol. s r. o.. Činnosť spoločnosti je v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí. Firma je producentom dokumentárnych a hraných televíznych relácií. Zároveň svojim klientom ponúka širokú paletu služieb v oblasti televíznej produkcie, tlačovej produkcie, vrátane kompletného spracovania propagačnej a reklamnej stratégie a vedenia mediálnej kampane.
        Výsledkom spolupráce s Premiérou TV a ČT je celý rad projektov, z ktorých vyberáme: Spotrebiteľský magazín "Radce Honzy Vančury", cyklus dokumentárnych relácií "Český atlas", detské magazíny "Kečup" a Marmeláda", magazíny "High Life", "Gastroshow", alebo súťažná relácia pre deti "Správně odpověz" vysielaný v rámci relácií "Baby studio". Z celého radu spotov, spomenieme iba niektoré: REFLEX, RIGIPS, MUSIC EXPRES, BARUM, MAGAZZINI NICO, RIOR, BONA CAFFÉ, POPCORN ... Podstatnou súčasťou nášho programu je tvorba promotion kaziet, pre podniky a firmy. Tieto slúžia k prezentácií na veľtrhoch a u obchodných partnerov. Ocenením v tejto oblasti bolo získanie objednávky od firmy COCA-COLA, na realizáciu projektu mapu-júceho marketingové aktivity tejto firmy v Českej republike.
        Zaoberáme sa taktiež agentúrnou činnosťou - reklamnou a sprostredkovateľskou, napr. pri príležitosti vystúpenia PLACIDA DOMINGA. Podielali sme sa pri organizovaní prezentácie na svetovom kongrese pod názvom "Všetko pre rodinu". Tvorivou osobnosťou tejto firmy je dlhoročný režisér hranej tvorby Českej televízie a filmových štúdií Barandov Praha a Koliba Bratislava, Vladimír Kavčiak. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou KABEL PLUS a KABEL PLUS FILM.
        Technologické zázemie je na špičkovje úrovni BETACAM SP. Štúdio disponuje šiestimi kamerami a strižňou. Náročnejším klientom ponúkame spracovanie na 16 mm film, animované triky, CD-ROM, atď. Disponujeme kamerovým reťazcom na priame prenosy, alebo záznamy väčších akcií. Špecializujeme sa aj na oblasť výstavby, správy a prenájmu billboardových sietí, city ligtov, interiérovej, exteriérovej a fóliovej reklamy vrátane spracovania kreatívnych riešení. Svojim zákazníkom ponúkame aj služby z oblasti WEB dizajnu a Internetu. Našim cieľom je využiť Internet ako jednu z firemných komunikačných možností. Našim poslaním je pomôcť zákazníkovi lepšie spoznať a zorientovať sa v prostredí Internetu.
        Našou filozofiou je spokojnosť klientov. Dôraz kladieme na kvalitu a flexibilitu pri poskytovaní služieb. Základom komunikácie s klientom je spolupráca. Garantujeme vysokú odbornosť a profesionalitu pracovníkov. Profesionálny prístup k týmto aktivitám je základom úspešných a efektívnych výsledkov, ktoré tvoria nevyhnutný predpoklad pre úspech Vašej spoločnosti.

Aktuálna ponuka Top Plôch. Plocha M235. Kompletnú ponuku hľadajte v sekcii databáza billboardov alebo citylight. 2004-10-06 Zmena bankových údajov
Nové IČO: 2566 6544 466
Majiteľ - konateľ spoločnosti:
PaedDr. Vladimír Kotulič
Marketing director: Mgr. Ľ. Kmec
Sídlo: Hrnčiarska 24, Michalovce, SR

Tel.: +421 56 6432459, Fax: +421 56 6420242, hemiko@hemiko.sk